Φαροσειρήνες ασφαλείας διάφορων τύπων (περιστρεφόμενη ή σταθερή).


Φαροσειρήνες κανονικές και στρογγυλού τύπου με περιστρεφόμενη λάμπα πυρακτώσεως. Υπάρχει και έκδοση με led αντί λάμπας για μεγαλύτερη αξιοπιστία (δεν χρειάζεται να γίνεται αλλαγή λάμπας). Είναι υποχρεωτικές με βάση τον νόμο της Ε.Ε. περί ασφάλειας ανυψωτικών μηχανημάτων.

* Διαθέτουν πιστοποίηση CE.


N. Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ / INTERWIDE
Μηχανήματα Ανυψώσεων
Διονύσου & Σπανού 3, Νέα Μάκρη Τ.Κ. 19005
Tηλ. / Fax: 2294090319
E-mail : info@interwide.gr