Κατασκευές - Συντηρήσεις γερανογεφυρών.


     

Κατασκευάζουμε γερανογέφυρες, με χρήση σχεδίων CAD / CAM για να έχουμε πλήρη εναρμονισμό με την σχετική νομοθεσία αλλά και για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εργασίες για γερανογέφυρες, π.χ. κατασκευή-επισκευή ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση ασύρματου χειριστηρίου, συντηρήσεις γερανογεφυρών, κ.λ.π.
 


N. Φ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ / INTERWIDE
Μηχανήματα Ανυψώσεων
Διονύσου & Σπανού 3, Νέα Μάκρη Τ.Κ. 19005
Tηλ. / Fax: 2294090319
E-mail : info@interwide.gr